O táboře

Náš tábor pořádáme v malebném údolí Kosího potoka, kde se nachází naše táborová louka. Je téměř ze všech stran obklopena příkrými stráněmi. Kousek od louky teče již zmíněný Kosí potok, který je pro svoji čistotu chráněným pstruhovým revírem. Potok je pro nás ideálním místem ke koupání a relaxaci v horkých letních dnech. Na louce si každý rok stavíme od základu tábor. Nejdůležitější stavbou je samozřejmě kuchyně a jídelna z vojenských stanů. Při nehostinném počasí trávíme čas s dětmi u kamen, hrajeme na kytary, zpíváme anebo si jen tak povídáme. Kuchyně je nejdůležitější místem setkávání na táboře, místem dobrého jídla, tepla a plných várnic s pitím, které jsou opravdu důležité při horkých letních dnech. Hned dalším neméně důležitým místem setkání je „náměstíčko“, které je tvořeno podsadovými stany a indiánskými teepee a tvoří střed tábora. Uprostřed náměstíčka je vystavěn stožár, na kterém ve dne vlaje naše oddílová a státní vlajka.

Postavit takový stožár není žádná sranda. Musí se na to pokácet celý strom a následně ho hoblíkem upravit do krásného čistého stožáru bez kůry a suků. Celý tábor stavíme předem, než na něj přijedou děti. Okolí tábora využíváme především ke hrám, skautským vzdělávacím programům a relaxaci. Lesy jsou pro nás také zdrojem topného dříví. Společně kácíme suché stromy jak na zátop v kuchyni, tak na velký táborový oheň ve tvaru pagody, u kterého naše děti plní skautský či vlčácký slib a odnesou si nezapomenutelný zážitek na celý život. Zážitků mohou děti zažít celou spoustu, máme na táboře postaveny dvě sauny, sprchu a každý rok stavíme různé dřevěné anebo provazové stavby. Nemůže chybět ani provizorní fotbalové hřiště, hřiště na volejbal anebo prostor pro typickou indiánskou hru – lakros. Čas netrávíme pouze na táboře. Lesy a okolí tábořiště je plné dobrodružných cest vhodných na výlety. Mimo jednodenních výprav mimo tábor se vydáváme jednou na výpravu dvoudenní s přespáním na různých místech v okolí tábořiště.

Děti spí v již zmíněných podsadových stanech. Jsou to stany pro dva obyvatele. Postele jsou zabudovány ve stanu asi metr nad zemí. Stan je možné si různě dovybavit poličkami, dětem se meze nekladou. Spí se na karimatce ve spacáku. Stan je proti dešti chráněn nepromokavou plátěnou střechou.

Vedoucí tábora jsou dospělí lidé se skautskou praxí s vedením dětského kolektivu. Mají za sebou skautské vzdělání jako čekatelský a vůdcovský kurz, které je kvalifikují pro práci s dětmi a také kurzy zdravotnické. Celý tábor má starost hlavní vedoucí, který má k dispozici svého zástupce. Dále je personálně zabezpečena kuchyně, jejíž chod má na starosti konkrétní vedoucí – kuchař. Na táboře je také k dispozici zdravotník. Ostatní vedoucí zabezpečují chod tábora a věnují se celý den dětem. Program pro děti je ještě před táborem pečlivě naplánovaný tak, aby děti měli čas jak na sebe a své kamarády, tak i na to se něčemu novému naučit, či si zahrát různé hry.

Údolí potoka je ideálním místem pro tábory různých skautských organizací. V okolí naší táborové louky se rozkládají asi tři kilometry proti proudu potoka další dva tábory ostatních oddílů.